کارگروه‌های شش‌گانۀ شورای اجتماعی محله بنی‌هاشم تشکیل شد

  کارگروه‌های شش‌گانۀ شورای اجتماعی محله بنی‌هاشم تشکیل شد

 

دومین جلسه رسمی شورای اجتماعی محله بنی‌هاشم برگزار شد.

 در این نشست کارگروه‌های شش‌گانۀ اقتصادی و کارآفرینی، فرهنگی و آموزشی، خدمات شهری، اجتماعی، ورزشی، بهداشت و سلامت تشکیل شد.

در این نشست هم‌چنین مشکلاتی نظیر معضل آب محله، وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل و  وجود کارگاه‌های  غیرمجاز ضایعات زباله مطرح و مقرر شد کارگروه‌های مربوط موضوعات را پیگیری کنند.

لازم به ذکر است؛ انتخابات شورای اجتماعی محلۀ بنی‌هاشم اخیراً برگزار ومحمدعلی مهدوی به‌طور رسمی به‌عنوان شهردارمحلۀ بنی‌هاشم انتخاب شد.