عید سعید قربان تهنیت باد.

عید قربان یادآور زیباترین نمونه تعبّد انسان در برابر خداوند متعال است. عید قربان، عید فداکاری، ایثار، قربانی، اخلاص و عشق است.

 پر شکوه ترین ایثار و زیباترین جلوه تعبد در برابر خالق یکتا،

عید سعید «قربان»، جشن «تقرب» عاشقان حق مبارک.